Cena a termíny

Cena:

Cena posudku se odvíjí od konkrétní nemovitosti a před samotným vypracováním posudku je její odhad znám.

Termíny dodání:

Zpracování ocenění je závislé na dodání všech potřebných podkladů a na termínu osobní prohlídky nemovitosti. Pokud není dohodnuto jinak, je posudek vypracován do 1-2 týdnů od prohlídky nemovitosti.

V urgentních případech je možné mít posudek do 7 dnů od zadání posudku.